Protectia datelor

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor/clientilor (“persoanele vizate”) care accesează site-ul shopinstalatii.ro, aparținând societății Kreativ srl, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”).

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Kreativ srl se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în care Kreativ srl operează.

Prin prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, Kreativ srl dorește să informeze vizitatorii, clientii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării.

În plus, vizitatorii/clientii site-ului sunt informați prin intermediul prezentei Politici și cu privire la drepturile de care beneficiază.

 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal este Kreativ srl societate comerciala înregistrată în conformitate cu legislația română, avand sediul social in localitatea Satu Mare, strada Aurel Vlaicu, nr.150, judetul Satu Mare, nr de inregistrare J30/555/2002, cod fiscal RO15004744, capital social 278900 lei.

 

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

Kreativ srl, în calitate de operator de date cu caracter personal a desemnat pe doamna Bian Camelia, în calitate de Responsabil cu Protecția Datelor, având obligația de a asigura respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către societate.

Vizitatorii/clientii site-ului au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, Responsabilului cu protecția datelor, cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politică, utilizând datele de contact de mai jos:

Responsabil cu protecția datelor: Dna Bian Camelia

E-mail:camelia.bian@kreativ.com.ro: tel +40 742273949

Adresă de corespondență: str.Aurel Vlaicu, nr.150, Satu Mare

 

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Procesarea formularului de contact

Kreativ srl va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de procesa solicitarea dumneavoastră. Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului shopinstalatii.ro înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de protecție a datelor de Kreativ srl.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către alte entități terțe doar pe baza consimțământului dumneavoastră expres, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru Kreativ srl de a proceda în acest mod.

La deschiderea unui cont de client cu ajutorul funcţiei „Înregistrare“ datele Dvs. vor fi salvate în mod durabil în baza de date clienţi a societăţii Kreativ srl. Puteţi solicita oricând ştergerea datelor Dvs. de client şi a contului Dvs. de client. În cazul în care la deschiderea contului Dvs. de client v-aţi declarat acordul pentru primirea de informaţii promoţionale, societatea Kreativ srl va utiliza datele indicate de Dvs. pentru scopuri promoţionale și de marketing. Acest acord este voluntar şi poate fi oricând revocat, revocarea având efect pentru viitor.

Kreativ srl se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

 

Newsletter 

Dacă v-ați abonat în secțiunea de Newsletter a site-ului shopinstalatii.ro, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite aceste informări cu conținut comercial. Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când anulați abonamentul din secțiunea de Newsletter.

Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată Responsabilului cu protecția datelor al Kreativ srl.

 

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

Site-ul shopinstalatii.ro poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Kreativ srl.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri, Kreativ srl neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele vizate au următoarele drepturi în conformitate cu GDPR în ceea ce privește datele personale pe care Kreativ srl le prelucrează:

  1. Dreptul de acces la datele prelucrare;
  2. Dreptul la rectificarea și ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
  3. Dreptul la restricționarea prelucrării;
  4. Dreptul la portabilitatea datelor;
  5. Dreptul de opoziție;
  6. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment;
  7. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

 

SECURITATEA PRELUCRĂRII

Kreativ srl a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Kreativ srl precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama Kreativ srl sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

 

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul shopinstalatii.ro poate conține legături către alte site-uri și / sau alte pagini web care nu sunt proprietatea noastra; Kreativ srl nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Kreativ srl nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și / sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.


Nu încurajam SPAM-ul, nu comercializam, nu oferim, nu facem schimb de adrese e-mail obtinute prin intermediul acestui site, nu divulgam adresa Dvs de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site.

 

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul shopinstalatii.ro dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții.

 

Termenii prezentei Politici se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

Drepturi de autor:

Shopinstalatii.ro detine dreptul de autor sau de folosinta asupra continutului site-ului - text si imagini. Daca sesizati pe site o eventuala incalcare a drepturilor de autor, va rugam sa scrieti la: camelia.bian@kreativ.com.ro

Protectia mediului:

Conform HG 448/2005, KREATIV SRL se obliga sa preia deseurile de echipamente electrice si electronice, gratuit sau contra unei compensatii care tine de valoarea componentelor reutilizabile din componenta acestora si in sistem unu la unu, daca echipamentul predat este de tip echivalent si a indeplinit aceleasi functii ca echipamentul achizitionat.